शेती व्यवस्थापनाचे उत्तम नियोजन, व्यवहारिक काटेकोरपणा, मजुरांसोबत कामाच्याबाबत आवश्यक समन्वय व यांत्रिकीकरणाचा केलेला उपयोग याचे मूर्तिमंत उदाहरण म्हणजे अमरावती जिल्ह्यातील शिराळा येथील विजय उर्फ मनोहर देशमुख यांनी केलेली शेती..

Vijayrao Deshmukh

Farmer

शेती व्यवस्थापनाचे उत्तम नियोजन, व्यवहारिक काटेकोरपणा, मजुरांसोबत कामाच्याबाबत आवश्यक समन्वय व यांत्रिकीकरणाचा केलेला उपयोग याचे मूर्तिमंत उदाहरण म्हणजे अमरावती जिल्ह्यातील शिराळा येथील विजय उर्फ मनोहर देशमुख यांनी केलेली शेती..

Vijayrao Deshmukh

Farmer

शेती व्यवस्थापनाचे उत्तम नियोजन, व्यवहारिक काटेकोरपणा, मजुरांसोबत कामाच्याबाबत आवश्यक समन्वय व यांत्रिकीकरणाचा केलेला उपयोग याचे मूर्तिमंत उदाहरण म्हणजे अमरावती जिल्ह्यातील शिराळा येथील विजय उर्फ मनोहर देशमुख यांनी केलेली शेती..

Vijayrao Deshmukh

Farmer